Smluvní podmínky

Platební podmínky:

 1. Objednavatel pobytu musí být osoba starší 18-ti let, která odpovídá za závazky dalších účastníku pobytu dle těchto všeobecných podmínek.
 2. Smluvní vztah vzniká na základě řádně vyplněné a podepsané objednávky pobytu doručené pronajímateli a potvrzené pronajímatelem. Podpisem objednávky stvrzuje objednatel znalost s těmito všeobecnými podmínkami.
 3. Nástup do objektu je vždy v sobotu po 16. hodině, uvolnění objektu-odjezd v sobotu do 10. hodiny dopoledne. Při nástupu předá pronajímatel nájemci rekreační objekt v uklizeném stavu, dle inventáře předá zařízení jednotlivých místností. Po kontrole objektu budou nájemci předány klíče od objektu. Pronajímatel má právo při předání objektu na opis identifikačních údajů nájemce. Při odchodu pronajímatel s nájemcem zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře a převezme klíče od objektu. (inventář zařízení v jedné kopii ponechán v rekreačním objektu)
 4. Objekt je určen pro ubytování maximálně 8 osob
 5. Ceny  – objednaný termín je rezervován po zaplacení zálohy ve výši 50 % celkové ceny pobytu. Doplatek je splatný při nástupu na pobyt.
  • Cena za objekt a týden 7 500,-
   Cena za osobu a týden 1 300,-
   Cena za objekt a den u krátkodobých pobytů 1 000,-
   Cena za osobu a den u krátkodobých pobytů 300,-

   Poplatky placené na místě při nástupu na pobyt

   rekreační poplatek (od 18 do 70 let): 10 Kč / osoba / den
   vratná kauce na škody: 2 000,-

  Základní cena zahrnuje:

  • – pobyt v rekreačním zařízení na danou dobu
  • – povlečení
  • – toaletní papír a mýdla do sociálních zařízení
  • – spotřebu elektrické energie
  • – spotřebu vody a stočné
  • – využívání veškerého vybavení chaty včetně bazénu

  Základní cena nezahrnuje:

  • – rekreační poplatek

  Při nástupu na pobyt se vybírá vratná kauce 2000 Kč, která bude nájemci vrácena při předání neporušeného objektu a zařízení. V případě poškození objektu nebo zařízení bude nájemci účtovaná skutečná škoda, kterou pronajímatel utrpěl.

Stornovací podmínky:

Zrušení pobytu ze strany nájemce – Storno poplatek:

 • 30 avíce dnů před nástupem – 5% z celkové ceny
 • 20 dnů před nástupem – 30 % z celkové ceny
 • 10 dnů před nástupem – 50 % z celkové ceny
 1. Při nenastoupení nebo přerušení pobytu ze strany nájemce se účtuje 100% z celkové ceny pronájmu.
 2. Při stornování pobytu ze strany nájemce bude zbylá část zálohy ( její výše bude určena dle doby potvrzení stornování pobytu a nástupem na objednaný pobyt … viz výše bod 6 vrácena nájemci do 14i pracovních dnů)
 3. Při zrušení pobytu ze strany pronajímatele – vyšší moc, porucha objektu…. budou do pěti dnů vráceny
  všechny zaplacené poplatky nájemcem pronajímateli a bude nabídnuta 50 % sleva na eventuální příští pobyt.

Povinnosti nájemce:

 1. řídit se všeobecnými podmínkami pronajímatele
 2. obeznámit se s obsluhou objektu, což potvrzuje podpisem všeobecných podmínek
 3. vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či zařízení
 4. dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, dodržovat dozor při využívání bazénu a trampolíny, bezpečná manipulace s elektrickým proudem, otevřeným ohněm…)
 5. nájemce plně zodpovídá vůči pronajímateli za škody, které vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním všech ostatních účastníků pobytu
 6. vyvarovat se činnosti která by nadměrně obtěžovala okolí, činnosti které odporují dobrým mravům, dodržování nočního klidu
 7. osobní předání rekreačního objektu po skončení pobytu ve stejném stavu jako při přebrání objektu
 8. nájemci jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci – včetně finančních prostředků, automobilu apod., po celou dobu trvání pobytu. Pronajímatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku nájemce po celou dobu rekreačního pobytu.
 9. nájemce se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob.
 10. nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli situaci, která by ohrozila bezpečnost nájemníků, komplikovala pobyt, vedla by k poškození objektu nebo zařízení na tel. č. 724 086 494
 11. ve vnitřních prostorách objektu je zakázáno kouřit, pro kuřáky jsou určeny venkovní popelníky.

Nedodržení smluvních podmínek ze stran nájemce může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady.

Domácí zvíře – není povoleno.

Povinnost pronajímatele:

 1. umožnit nájemci využití objektu po dobu sjednanou (chalupa obsahuje: ložnici se 4 lůzky, jídelnu s kuchyní a krbem, obývací pokoj se 2 rozkládacími lůžky pro 4 osoby, jednu koupelnu se sociálním zařízením a sprchovým koutem a další samostatné sociální zařízení (přístup ze zahrady – u bazénu), parkování v garáži nebo u chalupy, velká terasa s nábytkem, ohniště, krytý bazén se slanou vodou, ohniště, zahradu. Pronajímatel je povinen obeznámit nájemce s obsluhou objektu.
 2. pronajímatel je povinen poskytnou vše co zahrnuje cena pobytu viz bod 5. Platebních podmínek. Pokud vznikne ze stran nabízeného objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek nájemce, má pronajímatel za povinnost neprodleně provést všechny opatření, aby tuto situaci odstranil. Eventuálně dle situace poskytl přiměřenou slevu z pobytu úměrné danému stavu.

Dodatek ke smlouvě:

(další podmínky lze domluvit přímo na místě mezi nájemcem či pronajímatelem).

Vážený zákazníku, naší snahou je Vám poskytnout co nejlepší služby, vysokou úroveň ubytování a komfortu po dobu Vaší dovolené v krásném prostředí chalupářské oblasti na Vysočině u Žďáru nad Sázavou. Jsme rádi, že jste si zvolili právě námi nabízený objekt, a doufáme, že kvalita poskytovaných služeb vás přesvědčí k opakovaným pobytům u nás. Prostředky získané pronájmem chalupy budou investovány opět do objektu, takže standart námi nabízených služeb rok co rok poroste. Věříme, že dodržováním těchto jasně daných zásad oběma stranami nájemce/pronajímatel je dán základ Vaší klidné dovolené.

Obě strany svým podpisem potvrzují obeznámení s výše uvedenými podmínkami ubytování.

Za nájemce:
Jméno:
Adresa:
R.č.:
Č. OP nebo pasu:
Kontaktní telefon:
Email:

Za pronajímatele:
Ing. Zdeňka Šabartová

Hamry nad Sázavou 467
591 01 Žďár nad Sázavou
tel. 724 086 494
Email: sabartova.z@seznam.cz